خانه / خبری

خبری

امروز بذرخوبی و مهربانی بکاریم به نیت آنانی که دوستشان داریم و نیستند.. به نیت آنهایی که دوست داشتن را از دستها و نگاه ما خواهند آموخت و به نیت خوبی در لحظه های آنهایی که چشم به راه خوبی و مهربانی ما هستند.پنج شنبه و جمعه یادی کنیم ازعزیزان سفر کرده مخصوصا شادی روح اموات بانی خیر ارجمند(آقای حاج حسن ناوی )که اطعام تمامی اهالی روستا را تقبل نمودند.خدا رفتگانه همه را قرین رحمت کند.

۲۰۱۹۰۶۱۸_۲۳۲۳۵۳

ادامه مطلب »